NORSK MASKINUTLEIE AS leier ut lifter, utstyr og maskiner til små og mellomstore bedrifter. Vi er opptatt av høy kvalitet og god service. Våre lave kostnader kommer kunden til gode i form av riktig pris. Maskinparken består kun av nye maskiner.

Vi har skaffet oss et stort kontaktnett i hele landet, noe som gjør oss i stand
til å levere til svært konkurransedyktige priser.
Hos oss er personlig service og oppfølging en selvfølge.
Nye kunder ønskes velkommen.

*
*